ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកកាសែតជប៉ុន​ ត្រូវកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លួន
អ្នកកាសែតជប៉ុន​ ត្រូវកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ខ្លួន
1 សប្ដាហ៍មុន
ព័ត៌មានពីសារព័ត៌មាន Tokyo/yangon/UN/REUTERS/NHK

ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម